Kunskapsdag om vibrationer och luftstötvåg

Externa deltagare från kommuner och Länsstyrelser är välkomna! Antalet platser är dock begränsat, så anmäl gärna i god tid.

En deltagaravgift på som mest 1000 kr/person (beroende på deltagarantal) faktureras deltagare från andra län än Södermanland, vänligen ange faktureringsadress och referensuppgifter när ni anmäler. Lunch till självkostnadspris men vi bokar bord så ange kostkrav i anmälan.

Datum
17 november 2016

Plats
Länsstyrelsen i Södermanlands län, Stora torget 13 Nyköping, Gröna Salongen

Tid
09:00 – ca 15:00
Samling med fika 09:00-09:15
Lunch 12:00-13:00

Anmäl: Anmälan till anette.bergström@lansstyrelsen.se senast den 7 november 2016

Föredragshållare: Olof Bergström och Gunnar Warensjö från nitroconsult.se

Innehåll

Allmänt om hur sprängning fungerar med fokus på bergtäkter

Vibrationer
Vad är vibrationer
Vad står enheten mm/s för
Hur kan man påverka storleken på alstrade vibrationer
Överföring täkt till hus
Mätning, var, hur, varför
Hur upplever människor och djur vibrationer?

Luftstötvågor
Vad är luftstötvågor
Vad står enheten Pa för
Hur kan man påverka storleken på alstrade luftstötvågor
Spridning
Mätning, var, hur, varför
Hur upplever människor och djur luftstötvågor?
Övriga kontroller -Exv. besiktning, referens på utvalda

Klagomål
Varför inkommer klagomål?
Åtgärder för att bemöta, minska klagomål