Aktiviteter 2016

Följande aktiviteter genomförs 2016 som en del av Miljösamverkan Södermanland och inom Länsstyrelsen i Södermanlands tillsynsvägledning.

FEBRUARI 2016

Lantbruksträff

februari 16 @ 10:0015:00

Plats: Länsstyrelsen

Kontaktperson: Ulrika Schröder

Utbildning i den nya F-gasförordningen

februari 23 @ 09:0015:00

Hotell Statt, Katrineholm,

Storgatan 20
Katrineholm,

Program 23 feb Välkomna på utbildning i den nya F-gasförordningen.

MARS 2016

Länsträff och inspirationsdag

mars 3 @ 09:0015:30

Safiren,

Drottninggatan 19
Katrineholm, Sverige

Den 3 mars är det dags för länsträff och en inspirationsdag igen! Se bifogat program. /Sara Wahrby   Program 3 mars Minnesanteckningar 3 mars

Tillsynsvägledningsträff om tillsyn på tillfälliga boenden

mars 17 @ 09:0017:00

Länsstyrelsen Stockholm,

Regeringsgatan 66
Stockholm, Sverige

Den 17 mars arrangerar Länsstyrelsen Stockholm tillsammans med Folkhälsomyndigheten en tillsynsvägledningsdag om tillsyn på asylboenden. Träffen kommer att handla om tillsyn på boenden med anledning av Folkhälsomyndighetens vägledning om inomhusmiljön i Migrationsverkets asylboenden. Vägledningen innehåller rekommendationer om bland annat ventilation, städning, hygienutrymmen och underhåll. Handläggare från migrationsverkets upphandling- och boendeenhet kommer att delta. De kommer att prata om hur och vilka krav som Migrationsverket ställer vid en upphandling, deras eget arbete med egenkontroll, tillsyn och revision av boendena. Södertörns miljö- och…

APRIL 2016

Handläggarträff Reningsverk

april 4 @ 10:0016:00

Länsstyrelsen i Södermanlands län,

Stora torget
Nyköping, Sverige

Kontaktperson: Ulrika Schröder (alt. David Aronsson)

Kommunekologträff

april 18 @ 09:3016:00

Kommunhuset Strängnäs kommun,

nygatan 10
strängnäs,

Den 18 april är det dags för kommunekologträff i Strängnäs.

Handläggarträff små avlopp

april 20 @ 09:0015:00

Räddningstjänsten, Nyköping,

Jägarhållet 1
Nyköping, Sverige

Kontaktperson: Ulrika Schröder

Hälsoskyddsträff – seminarium om ventilationskontroller

april 26 @ 09:0016:00

Länsstyrelsen i Södermanlands län,

Stora torget
Nyköping, Sverige

Den 26 april är det dags för vårens hälsoskyddsträff!

Under dagen kommer Kurt Ingeberg från Funkis och Britta Permats från Svensk Ventilation att berätta om ventilationskontroller. Plats: Länsstyrelsen, Nyköping Dagordning: 09:00 – 11:00 Svensk Ventilation (inkl. kaffe och smörgås) – Britta Permats 11:00 – 12:00 Bakgrund till OVK-lagen – Kurt Ingeberg 12:00 – 13:00 Lunch 13:00 – ca 16:00  – Kurt Ingeberg           OVK-lagen           OVK-aktörerna           Regelverk OVK 2012           BBR           Folkhälsomyndigheten           Radon           OVK-protokollet           Nämndens hantering av OVK protokoll    …

MAJ 2016

Täkthandläggarträff

maj 18 @ 09:0013:30

Länsstyrelsen i Södermanlands län,

Stora torget
Nyköping, Sverige

Vårens täkthandläggarträff blir den 18 maj i Nyköping. Kontaktperson Länsstyrelsen: Anette Bergström Anmälan görs direkt i kommentarsfältet här eller via mejl till anette.bergstrom@lansstyrelsen.se. Skicka gärna in punkter/frågeställningar att ta upp under dagen! /Anette och Lina

JUNI 2016

Miljöbrottsträff

juni 2 @ 09:3016:30

Nyköping, Rosvalla,

Idrottsvägen
Nyköping,

Tema på mötet: Provtagning vid brottsplatser ”Bevissäkring vid miljöbrott” (3 timmars seminarium av Nationellt forensiskt centrum) Vad är det som ska bevisas? Olika roller i ärenden – vad kan/ska/bör polis respektive inspektör göra (Föreläsaren Nils Hydén har även arbetat som miljöinspektör) Tekniska/naturvetenskapliga aspekter på provtagning och förvaring etc. Status på aktuella ärenden Aktuellt från deltagande myndigheter (Åklagarmyndigheten, Polisen, Länsstyrelsen, Kommun) Preliminär dagordning 09:30 – 10:00   Fika…

SEPTEMBER 2016

Dagvattenutbildning

september 13

Safiren,

Drottninggatan 19
Katrineholm, Sverige

Föreläsningskopia: fordjupningskurs-tillsyn-dagvatten-sormland-160913 Välkomna till dagvattenutbildning inom dagvattenprojektet. Se program för dagen här: Inbjudan Fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn   Anmälan öppnas igen fram till onsdag 7/9 kl 16:00 (Anmälan i kommentarsfältet nedan, inkl specialkost)

Lantbrukshandläggarträff

september 21 @ 09:0016:00

Kommunhuset, Katrineholm,

Katrineholm, Sverige

Handläggarträff lantbruk går av stapeln i Katrineholm den 21 september 2016. Vi träffas på Katrineholms kommun. Ni som redan har anmält er behöver inte göra det igen.   Anmälda Kristin Larsson, Vingåker Camilla Thörn,  Gnesta Ingela Börjeson, Nyköping Maria Ekstrand, Nyköping Flen – Therése Karlsson, Katrineholm Jenny Herbertsson, Katrineholm Lisa Wall, Eskilstuna Kristina Pers, Eskilstuna Lotta Nilsberth, Strängnäs Susanne Rosquist, Trosa Lina Sultan, Länsstyrelsen Ulrika Schröder, Länsstyrelsen   Program       program-21-september-2016

Miljöskyddsträff – Energitillsyn, masshantering

september 28 @ 09:0015:00

Bibloteket, Flen,

Drottninggatan 3E
Flen, Sverige

Tema: Energitillsyn, masshantering En del av mötet kommer gå till att diskutera det nya handläggningsstödet för handläggning av massor för anläggningsändamål. http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/avfall/hantmassor/Sidor/default.aspxSkicka gärna in ärenden med underlag som ni tycker är bra att diskutera. Vi tar även upp det pågående Energieffektiviseringsprojektet, http://www.energimyndigheten.se/nrp/om-satsningen/   Anmäl gärna ev övriga frågeställningar inom miljöskydd som ni vill ska tas upp. Skriv i kommentarsfältet. Ansvarig: David Aronsson Deltagande: Lina Sultan, Ulrika Schröder, Emelie Österqvist Anmälan i kommentarsfältet, gärna per kommun. Inkludera kostkrav.   Dagordning 09:00- 09:30…

OKTOBER 2016

Livsmedelsträff

oktober 4 @ 09:00oktober 5 @ 15:00

City Hotell,

Järnvägsplan 1
Eskilstuna, 632 20 Sverige

Välkommen på en tvådagars livsmedelsträff 4-5 oktober. För mer info se Inbjudan länsträff

Tillsynsutbildning

oktober 19oktober 20

Hotell Statt, Katrineholm,

Storgatan 20
Katrineholm,

Välkomna till tillsynutbildning 19-20 oktober. Anmälan i kommentarsfältet nedan. Se Program för mer info!

Hälsoskyddsträff

oktober 26 @ 09:3015:30
Strängnäs

Hej! Den 26 oktober är det dags för höstens hälsoskyddsträff i Strängnäs. Lokal: Glunten (Kommunhuset) Dagordning: 9.30 Drop-in-fika 10.00 Föreläsning/diskussion 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning/diskussion (inkl. fikapaus) Ca 15.30 Slut Fredrik Haux från Folkhälsomyndigheten kommer och pratar om tillsyn av bostäder med fokus på fukt, mögel, ventilation och vägglöss. Har ni andra frågor ni vill att han tar upp går det också bra. Han är också intresserad av att få veta hur ni har jobbat med tillsyn av asylboenden, vilka krav…

Klimatsatsningar till nytta för företag och miljön

oktober 27 @ 09:0012:00

Pelles Lusthus,

Nyköping,

Hej! Det finns en enorm potential för att spara energi inom olika sektorer, en satsning som leder till både mer pengar och bättre miljö. Just nu kraftsamlar alla Sveriges länsstyrelser och energikontor tillsammans med Energimyndigheten för att inspirera små- och medelstora företag att komma igång med sitt energieffektiviseringsarbete! Vi vill därför bjuda in länets kommuner för att ta del av det arbete som görs och kommer göras framöver så att vi tillsammans kan få igång energiarbetet på bred front. Under…

NOVEMBER 2016

Enskilda avlopp

november 10 @ 09:0016:00

Hej! Nu är det snart dags för en träff om enskilda avlopp. Vi kommer att vara i Gnesta, den 10 november mellan klockan 9.00 och 16.00 eller till dess att vi är klara. Skicka gärna förslag på vad vi ska ta upp och anmäl er via hemsidan.   Ulrika Schröder

Kunskapsdag om vibrationer och luftstötvåg

november 17 @ 09:0015:00

Länsstyrelsen i Södermanlands län,

Stora torget
Nyköping, Sverige

Välkomna till kunskapsdag om vibrationer och luftstötvåg. Se program för dagen här: program-vibration-luftstotvag   Dagen tar sin utgång i bergtäktsverksamhet men frågeställningarna om vibrationer och luftstötsvåg från sprängningar uppkommer även vid vägbyggen och andra markberedningsprojekt. Anmälan i komentarsfältet till evenemanget senast den 28 oktober Alla välkomna   Anette Bergström Länsstyrelsen

Miljöbrottsträff

november 24 @ 09:0016:00

Culturum,

Nyköping,

Tema: Tillsynsprocessen vid föreläggande om åtgärder samtidigt som brottsutredning pågår

Kontaktperson: David Aronsson