Kunskapsdag om vibrationer och luftstötvåg

Externa deltagare från kommuner och Länsstyrelser är välkomna! Antalet platser är dock begränsat, så anmäl gärna i god tid. En deltagaravgift på som mest 1000 kr/person (beroende på deltagarantal) faktureras deltagare från andra län än Södermanland, vänligen ange faktureringsadress och referensuppgifter när ni anmäler. Lunch till självkostnadspris men vi bokar bord så ange kostkrav i anmälan. Datum 17 november 2016 Plats Länsstyrelsen i Södermanlands län, Stora torget 13 Nyköping, Gröna Salongen Tid 09:00 – ca 15:00

Läs mer

Projekt – ”Tillsyn av dagvatten från miljöfarliga verksamheter”

 Under hösten 2016 utförs ett tillsynsprojekt med inriktning på dagvatten från miljöfarliga verksamheter. Syftet med projektet är framförallt att uppmärksamma de miljöfarliga verksamheterna på att vissa aktiviteter/åtgärder riskerar att förorena dagvattnet samt hur förorening kan förebyggas. Projektet startar den 13 september med att inspektörerna i länet utbildas om dagvatten och dagvattentillsyn. Efter genomförd utbildning sker tillsynsbesök ute hos miljöfarliga verksamheter. Tanken är att verksamheter inom avfallsbranschen ska besökas i första hand (skrotar, bilskrotar, mellanlager för avfall,

Läs mer

Aktiviteter 2016

Följande aktiviteter genomförs 2016 som en del av Miljösamverkan Södermanland och inom Länsstyrelsen i Södermanlands tillsynsvägledning. FEBRUARI 2016 Lantbruksträff februari 16 @ 10:00 – 15:00 Plats: Länsstyrelsen Kontaktperson: Ulrika Schröder Utbildning i den nya F-gasförordningen februari 23 @ 09:00 – 15:00 Hotell Statt, Katrineholm, Storgatan 20 Katrineholm, Program 23 feb Välkomna på utbildning i den nya F-gasförordningen. MARS 2016 Länsträff och inspirationsdag mars 3 @ 09:00 – 15:30 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, Sverige Den 3

Läs mer