Om Miljösamverkan Södermanland

Miljösamverkan Södermanland startades 1 juli 2008 som ett samverkansprojekt mellan länets nio kommuner och länsstyrelsen. Det övergripande syftet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Södermanland. Genom ökad samverkan och gemensamma projekt används länets samlade resurser inom miljöbalkens område på ett mer effektivt sätt. Den interna hemsidan ska vara ett effektivt verktyg för hantering och utbyte av information främst för medlemmarna inom Miljösamverkan Södermanland. Den externa hemsidan är också  en kanal för informationsutbyte med omvärlden, t.ex. andra miljösamverkansprojekt.

Läs mer