Tillsynsprojekt minireningsverk 2014

Syfte

Att genom tillsyn skapa ett kunskapsunderlag för mer effektiv tillsyn/bedömning av minireningsverk utifrån vårt gemensamma material.

Att framtaget gemensamt material används av samtliga av länets kommuner.

Att skapa en samsyn inom länet vid tillsynen av minireningsverk.

 Mål

Att samtliga av länets kommuner deltar i projektet med inspektion av minst 5 anläggningar.

Att projektet omfattar sammanlagt minst 50 anläggningar.

Att göra en sammanställning som visar hur väl minireningsverk fungerar.

 Avgränsning

Endast minireningsverk

Inspektion med hjälp av gemensamma checklistor och vägledningar

Larm, kontroll av funktion, frekvens och åtgärder vid larm

Projektgrupp, resurs och arbetsinsats

2 miljöhandläggare + projektledaren

Framtagande av en projektplan

Checklistor och vägledning, (redan framtaget i 2013-års avloppsprojekt)

Framtagande av en mall för sammanställning av projektet

Skriva en projektrapport

Planera och genomföra en samsynsdiskussion i samband med avslut av projektet

 Tidplan

V50-5     Projektplan, framtagande och fastställande

V3-7         Underlag, framtagande

V9              Utskick av information och underlag till kommunerna

V10-41   Inspektioner

16 juni     Inlämningstillfälle 1 av resultat från inspektioner

V 26          Projektgruppen, sammanställning av resultat, analys

10 okt      Inlämningstillfälle 2 av resultat från inspektioner

V42-44   Sammanställning av resultat, analys och utvärdering av                                  projektet, projektrapport.

V 44          Utskick av resultat och publicering på MSSö hemsida

6 nov        Höstmöte
Avslutande samsynsdiskussion, ev m föreläsare/gäst

 Underlag

  • Projektplan
  • Inspektionsprotokoll
  • Checklista för bedömning
  • Tillståndsgivning minireningsverk
  • Villkor minireningsverk

 Projektgrupp

Anna Lanner                 Eskilstuna

Åsa Lund                          Vingåker

Patrik Holmer              Miljösamverkan Södermanland, projektledare

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *