Projekt

Projekt Genomförandetid
Taxor Risk-1 2008-2009
Avlopp – Handbok 2009-2010
MIFO 2 2009-2010
Energitillsyn 2009-2010
Taxor Risk-2 2010
Buller -utbildning 2011
Lantbruk – grundkurs 2011
Nämndutbildning 2011
Avlopp – Bedömning 2011-2012
Nämndutbildning 2012
Dagvatten – vägledning 2012- (2013)
Verksamhetsplanering 2013
Livsmedelsprojekt 2012-2014
Vattenkonferens 2013
Minireningsverk – vägledning 2013
Minireningsverk – tillsyn 2014
Dagvatten – tillsyn 2014-2015
Nämndutbildning 2015
Nämndutbildning 2015