Projekt och utbildningar 2017

Tillsynsprojekt för vård- och omsorgsboenden

Vingåker och Katrineholm leder projektet som inleddes med ett planeringsmöte den 22 februari.

Fokusområden för tillsynen är ventilation och städning. En checklista samt projektplan som kommunerna kan utgå ifrån kommer att tas fram. Projektperioden är från februari t.o.m. 31december. Tillsynsperioden är från 1 april- 31 oktober. Efter den 31 oktober kommer Katrineholms- och Vingåkers kommun sammanställa resultatet och skriva en projektrapport.

Tillsynsprojekt masshantering

Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Eskilstuna har åtagit sig att leda projektet.

Miljösamverkan Sverige har tagit fram mycket arbetsstöd beträffande tillsyn av masshantering, vilket kommer att användas i projektet. Till en början behöver projektgruppen komma överens om hur Miljösamverkan Sveriges arbetsstöd ska användas, hur man ska se på olika aspekter av masshantering, vad och vem tillsynen ska inriktas på med mera. Nästa steg blir att utifrån första steget utföra tillsyn.

Utbildning

Under hösten 2017 ska vi ha en heldagsutbildning i bemötande för tillsynspersonal.

I övrigt är det planerat för ytterligare några utbildningar under året, men inom vilka områden är ännu inte klart. Preliminärt verkar det bli en utbildning om små avloppsanläggningar.